Vi i Alfa legger mye arbeid i hvilke materialer og leverandører vi velger til våre produkter. Materialenes egenskaper som slitestyrke, lysektehet, vannmotstandsevne, stabilitet og ikke minst hvordan materialene oppleves i bruk vurderes nøye opp i mot det bruk produktene er tiltenkt.

Vi samarbeider derfor tett med noen av de fremste og beste leverandørene av lær, råvarer og materialer slik at du skal få sko med de beste tekniske egenskapene for ditt bruk.