Alfa er sertifisert som Miljøfyrtårn, et kvalitetsstempel for miljøbevisste, norske bedrifter. Alfa er også Grønt Punkt-sertifisert. Vi i Alfa mener at vårt største bidrag til et bedre miljø er å lage produkter med høy kvalitet som holder over tid. Vi mener våre produkter representerer et reelt alternativ til den "bruk og kast"-mentaliteten som vi ser blant dagens produkter.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Grønt Punkt Norge

Gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge AS deltar Alfa i en landsomfattende returordning for bølgepapp, drikke- og emballasjekartong, samt plast-, metall- og glassemballasje, slik at den emballasjen som vi produserer og bruker til våre produkter blir tatt hånd om og resirkulert på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Fabrikkliste

Alfa produserer ved disse fabrikkene:

  • Rekord - Romania
  • Haksan - Vietnam
  • Obuv - Slovakia
  • Samelin - Estland