Reklamasjon

Her finner du informasjon om hvordan du reklamerer på en vare.

Hvordan reklamerer jeg på en vare?

Opplever du feil eller mangler ved et produkt eller en ordre fra vår nettbutikk, kontakter du oss på webshop@alfa.no for nærmere informasjon om returnering av varen. Husk å legge ved ordrenummer og en forklaring av feilen/mangelen allerede i første e-post, slik at vi raskt kan hjelpe deg. Ved en eventuell reklamasjon skal varen være rengjort når den returneres til Alfa.

Vi gjør oppmerksom på at Alfa-produkter kjøpt gjennom andre forhandlere IKKE skal sendes direkte til oss. Ta i dette tilfellet kontakt med utsalgsstedet du kjøpte varen.

Hvilke rettigheter har jeg?

Forutsatt at det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, har forbrukeren (i tråd med Forbrukerkjøpsloven (FKL)) rett til å:

  • Velge mellom retting og omlevering i samsvar med FKL. §29 og §30
  • Kreve prisavslag etter FKL. §31
  • Kreve heving etter FKL. § 32 dersom mangelen ikke er uvesentlig

og/eller

  • Kreve erstatning etter FKL. § 33 dersom forbruker har lidt økonomisk tap som følge av at produktet har en mangel.